0262 3955 999info@simoncorp.com.vn
VỀ QUY MÔ VÀ ĐỊNH HƯỚNG:
  Công Ty SIMON được các thành viên thuộc “Tập Đoàn Hoàng Quân” thành lập nhằm mục đích thực hiện các dự án đầu tư chuyên sâu về Bất động sản – Du lịch – Nông nghiệp công nghệ cao, định hướng nguồn vốn đầu tư ban đầu là 300 tỷ đồng và dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng khoảng 1.500 tỷ đồng. 
  
 

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

      Công ty SIMON với lợi thế là thành viên của Tập Đoàn Hoàng Quân, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản – Tài chính – Giáo dục quy mô hoạt động hơn 25 Công ty thành viên,  Trường Đại học và 2 Trường Trung cấp, với tổng vốn hoạt động đạt 10.000 tỷ đồng và hội tụ hơn 1.500 nhân sự là  tiến sỹ, thạc sỹ, luật sư, kiến trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm. 
 
    Đặc biệt, từ ngày 20/10/2010, cổ phiếu đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM (mã chứng khoán là HQC), tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 11.600 cổ đông tham gia đầu tư với vốn điều lệ là 4.766 tỷ đồng. Tổng tài sản riêng đối với HQC tính đến thời điểm tháng 6/2018 được gần 6.300 tỷ đồng.
Close Menu