0262 3955 999info@simoncorp.com.vn

Đăk Lăk lập khu nông nghiệp công nghệ cao

UBND tỉnh Đăk Lăk vừa phê duyệt Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cư M’gar (xã Ea Kpam), có quy mô 105,5ha.…

Chức năng bình luận bị tắt ở Đăk Lăk lập khu nông nghiệp công nghệ cao
Close Menu